MYCO-fuels and MYCO-chemicals: Consolidated bioprocessing of biomass into advanced fuels and high value compounds in fungal cell factories

Project Details

Description

Professor Birgitte K. Ahring har sammen med lektor Peter S. Lübeck og lektor Mette Lübeck fra Sektion for Bæredygtig Bioteknologi i København modtaget en ny bevilling fra det Strategiske forskningråd på ca. 20 mill. Kroner. Projektet ” MYCO-fuels and MYCO-chemicals: Consolidated bioprocessing of biomass into advanced fuels and high value compounds in fungal cell factories” vil udgøre en ny koordineret indsats i dansk forskning gennem et tæt strategisk samarbejde mellem forskere på AAU og DTU med inddragelse af international ekspertise på Washington State University og Pacific Northwest National Laboratory. Derudover vil vi gøre brug af Environmental Molecular Science Laboratory, som er en ’US Department of Energy’ brugerfacilitet med verdens mest avancerede proteomics faciliteter. Virksomhederne Novozymes A/S og Solum A/S deltager aktivt i samarbejdet og vil levere ydelser til at understøtte projektets aktiviteter.
Vi har udviklet et koncept for biologisk omdannelse af biomasse til værdifulde produkter, inspireret af den måde, naturen omsætter biomasse på. Målet er at producere biobrændstoffer, som 100% ligner konventionelle brændstoffer og organiske syrer, der kan anvendes som erstatning for oliebaserede kemikalier, plastik etc. Projektets kerne er at udvikle svampestammer, der både nedbryder lavværdi biomasse og producerer definerede produkter. Projektidéerne omfatter: 1) At skabe vigtige produkter af planterester fra have/park affald og husholdningsaffald. 2) At optimere omdannelsen af biomasse og dermed mindske omkostningerne til forbehandling vha. transgene enzymproducerende svampestammer. 3) At udnytte svampestammer, der i naturen producerer kulbrinter til biobrændstoffer. 4) At udvikle svampestammer, der over-producerer organiske syrer til udvikling af biokemikalier. Projektet vil etablere en ny svampe PhD skole, der er funderet i det internationale forskningsmiljø.
AcronymMycoFuelChem
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201231/03/2015