Når køn forhandler løn

    Project Details

    Description

    Undersøgelsens hovedformål er at bidrage til LO's overordnede vidensgrundlag på ligelønsområdet ved at sætte fokus på kønnets betydning i lønforhandlingsprocessen. Eksisterende undersøgelser tyder på, at de decentrale lønforhandlinger og det direkte møde ved forhandlingsbordet spiller en stor rolle for uligelønnen mellem kvinder og mænd. Samtidig betyder de nye decentrale lønsystemer, der er blevet udviklet op gennem 1990erne, at den direkte og individuelle forhandlingssituation har fået en større betydning for løndannelsen på arbejdsmarkedet og dermed også for udviklingen i ligelønnen. 'Når køn forhandler løn' tager udgangspunkt i 4 private virksomheder med medarbejdere organiseret i forskellige LO-forbund. Undersøgelsen er tilrettelagt som en mikrosociologisk undersøgelse, som via interviews og observationer analyserer en række konkrete lønforhandlinger for at belyse, hvad køn betyder både direkte og indirekte, når der forhandles løn. Ved at gå så specifikt ned i selve forhandlingsprocessen i den konkrete virksomhedskultur - hvor både lønsystemer, kønsarbejdsdeling og kønsforestillinger fungerer i et tæt samspil - afdækkes nogle af de mere skjulte diskriminationsfaktorer. Finansieret af LO
    StatusFinished
    Effective start/end date01/06/200301/10/2004