Næringsstofkredsløb og trofisk status af kystnære økosystemer (EUROTROPH) / Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems (EUROTROPH)

Project Details

Description

Projektets formål er at øge vores forståelse af kystnære økosystemer, specielt med hensyn til næringssaltomsætning og kulstofmineralisering. Effekten af forskellige kilder af næringssalte og organisk kulstof undersøges i økosystemer med forskellig forureningstilstand. Resultaterne vil gennem en model blive omsat til et management værktøj, der kan benyttes til at bedømme effekten af human belastning på de kystnære økosystemer. Projektet finansieres af EU kontrakt nr. EVK3-2000-22036-2001-2003 (Niels Iversen, Nanna Høegh Nielsen, Anne Flensborg; University of Liege, Belgien; University of Brussels, Belgien; Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO), Holland; Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-mer (OOV), Frankrig; Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC), Spanien; University of Hull (UHULL), England)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …