Project Details

Description

Formålet med projektet er at skrive en By og Byg anvisning om projektering af naturlig ventilation i kontorbygninger. I forbindelse med dette er der udviklet kriterier til vurdering af muligheden for anvendelse af naturlig ventilation, samt metoder til overslagsberegning af temperaturforhold, luftkvalitet og åbningsstørrelser i skitseprojekteringsfasen. Projektet ledes By og Byg med deltagelse fra AAU og er støttet af Energistyrelsen. The aim of the project is to write a "By og Byg" recommendation on the design of natural ventilation in office buildings. In this connection criteria to evaluate the possibility of using natural ventilation and methods for rough calculation of thermal conditions, air quality and size of openings in the early design phase have been set up. The project is managed by "By og Byg" (Danish Building and Urban Research) and is funded by the Danish Energy Authority
StatusFinished
Effective start/end date31/08/200231/08/2002