Project Details

Description

Formålet med projektet er at vurdere potentialet for anvendelse af naturlig ventilation i industribygninger. I projektet er foretaget en detaljeret gennemgang af 12 forskellige virksomheder, og potentialet for anvendelse af naturlig/hybrid ventilation er vurderet, ligesom energibesparelsespotentialet er beregnet. Projektet ledes af DTI, har deltagelse af AAU og Fresh Danmark og er støttet af Energistyrelsen. The aim of the project is to evaluate the potential for using natural ventilation in industrial buildings. A detailed analysis of 12 different companies and their potential for using natural/hybrid ventilation is estimated and the energy saving potential was calculated. The project is managed by the Danish Technological Institute and Aalborg University together with Fresh Danmark. The project is funded by the Danish Energy Authority.
StatusFinished
Effective start/end date31/05/200231/05/2002