Navigator - Johannes Schmidt, ICES and the Carlsberg Laboratory, c. 1898-1933

 • Poulsen, Bo (Project Manager)
 • Sinclair, Mike (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Johannes Schmidt er både i Danmark og internationalt set en af det tyvende århundredes mest indflydelsesrige havforskere. Schmidt er i dag mest kendt for at have opdaget, at ålen yngler i Sargassohavet, og i perioden fra 1898 til sin død i 1933 var han den drivende kraft bag mere end 20 ekspeditioner på verdenshavene. I årene 1928-30 kulminerede hans entreprenørskab med gennemførelsen af Verdens første jordomsejling med fokus på marinebiologisk forskning.

  Schmidt var imidlertid også leder af Carlsberg Laboratoriums fysiologiske afdeling fra 1910-33, og projektet argumenterer for, at Schmidts succes i høj grad beroede på skabelsen af nogle exceptionelle institutionelle rammer i et samspil mellem nationale, erhvervsmæssige og videnskabsinterne udviklingsdynamikker i de første årtier af 1900-tallet, hvor Danmark var førende inden for både havforskning og ølproduktion.

  Projektet ledes af Bo Poulsen og støttes af Carlsbergfondet med 1,25 mio. kr. over de næste to år
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/201231/01/2015

  Collaborative partners

  • International Council for the Exploration of the Seas (Project partner)

  Funding

  • Carlsbergfondet

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.