NemoMed - cortex analysis on Alzheimer's patients

Project Details

Description

Projektets formål er at udvikle og validere metoder til automatisk analyse af den cerebrale cortex hos bl.a. alzheimerpatienter. Disse metoder vil kunne anvendes i forbindelse med udvikling af nye medicinske præparater samt i forbindelse med diagnostisk udredning samt monitorering af sygdomsudvikling. Der er udviklet en metode til generering af en model af cortex, som forsøges patenteret. På baggrund af dette er et selskab - NemoMed A/S - blevet oprettet sammen med Novi Innovation. NemoMed A/S har til formål at udnytte teknologiens kommercielle potentiale. Projektgruppen er i øjeblikket i dialog med et amerikansk medicinalfirma, som har vist interesse for teknologien.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200819/05/2010

Funding

  • <ingen navn>