Netværk om e-læring

Project Details

Description

Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer og uddannelsesinstitutioner kan mødes til fælles viden- og erfaringsudveksling omkring e-læring i forskellige kontekster. Formålet er at bidrage til, at flere virksomheder og institutioner tager e-læring i brug samt at videreudvikle og kvalificere e-læringsmetoder. Endvidere er målet at påbegynde udviklingen af en videndelingsportal om e-læring.
Projektet administreres af e-Learning Lab - Center for User Driven Innovation, Learning and Design, Aalborg Universitet, og skal bygge bro mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse. Formålet er at give virksomhederne mulighed for en tæt kontakt til den forskning og særlige kompetence indenfor e-læring, som forskningsinstitutionerne besidder. Denne kontakt vil ske på på flere niveauer:
Ved fysiske møder i form af seminarer og workshops, der formidler de nyeste forskningsresultater på området, samtidig med at relevante og aktuelle problemstillinger i den praktiske erfaring med e-læring i virksomhederne tages op.
Ved et virtuelt samarbejdsmiljø i form af netværksportalen med mulighed for diskussion, kommentarer, annonceringer og download/upload af filer.
Ved formidling af kontakt mellem virksomhederne og studerende fra IKT-uddannelserne i forbindelse med praktikophold, projektarbejde, studiejob m.v.
Ved nyhedsbreve, rapporter og weblog, der formidler erfaringerne fra forskningen og fra virksomhedsmiljøerne.

Netværket skal fungere som et forpligtende "peer-to-peer"-netværk med en gruppe af kernevirksomheder og institutioner.

Projektet bygger videre på de gode erfaringer og kontakter, der er skabt gennem Netværket IKT og Læring (www.nil.aau.dk). Netværket IKT og Læring har over 100 medlemmer fra private virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.m.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/200830/06/2009

Funding

  • Fosknings- og Innovationsstyrelsen, IKT-Korridoren - Den Regionale IKT-satsning