Netværk til styrkelse af Danske deltagelse i EU-satsninger inden for grøn offshore energi

Project Details

Description

Grøn offshore energi udgør en af Danmarks absolutte styrkepositioner og rummer samtidig et enormt erhvervsmæssigt potentiale – primært i form af vind- og bølgeenergi. Eksisterende og nye nationale samt EUklimapolitiske

målsætninger vil forstærke denne tendens. Det er netværkets målsætning at fastholde og forstærke dette sammenfald samt give danske forskere og virksomheder øget indflydelse på fællesskabsinitiativer på disse områder, prioriteterne i FP7/8 samt øge hjemtaget af forskningsfinansiering.Netværkets aktiviteter fokuseres på en række faglige indsatsområder, hvor Danmark har spidskompetencer og som har speciel stor betydning for dansk forskning og særligt erhvervslivet. Aktiviteter i netværket inkluderer:

Policy indlæg til stakeholders og beslutningstagere, deltagelse i ekspertgrupper og høringer, kontakter til bl.a.Kommissionen, virksomhedsdeltagelse i European Technology Platform for Wind, medvirken til opbygning af Knowledge and Innovations Communities, EEIs samt hjælp til fokusering af projektideer, konsortiedannelse og internationale workshops.Konsortiet består af Offshore Center Danmark samt Lindoe Offshore Renewables Center, som tilsammen repræsenterer de væsentligste danske stakeholders på området på tværs af sektorer. Konsortiet består ligeledes af førende og specifikke forskningsfaglige kompetencer indenfor vind- og bølgeenergi fra hhv. Risø og AAU samt det syddanske EU-kontors ekspertise indenfor EU-forskningspolitik og interessevaretagelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201031/08/2012