StatusActive
Effective start/end date01/01/2014 → …

Funding

  • Carlsbergfondet: DKK350,000.00
  • Lundbeck Foundation: DKK700,000.00
  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal: DKK50,000.00

Fingerprint

Organized Financing