Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt unge danske børn og unge.

Project Details

Description

Forskningsprojektets formål har været at undersøge de risikoperceptioner og den risikohåndtering, som karakteriserer danske børn og unge, der i forskelligt omfang er involveret i pengespil herunder betydningen af risiko i relation til identitetsdannelse. Projektet har sigtet mod at afprøve og videreudvikle forskellige teoretiske perspektiver vedrørende oplevelsen og betydningen af risici i relation til pengespil. Dataindsamlingen er gennemført i 2008 og 2009. Projektet blev gennemført i samarbejde med videnskabelig assistent Sara Marie Jensen. Sponsor: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Bevilling: kr. 1.073.144.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/200701/12/2009