NoRA Napoli - 458.000 kr. (eksterne midler)

  • Fisker, Anna Marie (Project Manager)
  • Kjærsdam, Finn (Project Participant)
  • Mahler, Lars (Project Participant)
  • Pedersen, Poul (Project Participant)
  • Størup, Jens Otto (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet var oprindeligt at udføre det foreliggende administrative og organisatoriske arbejde for at kunne ansøge om midler til at opstille den mobile udstillingspavillon NoRA på Faculta di Architettura på universitetet i Napoli, Italien foråret 2008.

Hensigten var på sigt at stykre det internationale tværfaglige samarbejde og netværk indenfor gastronomi og design, men i særdeleshed også at promovere nordjysk fødevarekvalitet og nordjyske fødevareproducenter internationalt via afholdensen af en tilknyttet konference og en række måltidsbaserede events i NoRA. Projektet blev forlænget til sommeren 2009 og kom ligeledes til at omfatte to andre events med tilknytning af NoRA samt en sommerskole: branding af nordjyske kvalitetsfødevarer i Venezia 2008 og forprojekt for opstilling af NoRA på Roskilde Festival 2009. Sommerskolen blev gennemført sommeren 2009 med følgende resultater: de tværfaglige fødevarerelaterede emner, designmæssige metoder og konkrete udviklingskoncepter, der blev arbejdet med under sommerskolen kan danne model for fremtidige uddannelsesmæssige og forskningsmæssige ressortområder på AAU indenfor design og fødevareområdet. Et af de særligt interessante områder, der blev arbejdet med og fundet nye løsningsmodeller til på sommerskolen var blandt andet problemstillingen omkring små producenter og deres leveringssikkerhed i nærmiljøet. Dette har dannet udgangspunkt for ideerne og koncepterne bag aktiviteterne udviklet til anvendelse i delprojekterne i Venezia 08 og Roskilde 09. Sommerskolen indeholdet desuden vitalt netværksopbyggende samarbejde med internationale forskningsmiljøer, herunder Slowfood Italy, Regione Asti, Regione Piemonte samt erhvervspartneren Asti Vine.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/200730/04/2009

Collaborative partners

  • Aalborg Tekniske Skole, Direktør (Project partner)
  • Fonden Fiskens Hus (Project partner)
  • Nordsøen, Forskerpark, Direktør (Project partner)