Nordic Green Space Award Project

Project Details

Description

Projektet har til mål at udvikle, teste og udbrede en ny helhedsorienteret kvalitetsmodel for bynære grønne rekreative områder gennem et Nordisk samarbejde mellem forskere, forvaltere og repræsentanter for brugere og interesseorganisationer
AcronymGSA
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201030/11/2012

Funding

  • Realdania
  • Friluftsrådet
  • Movium Partnerskab, Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.