Nordic Green Space Award Project

 • Lindholst, Christian (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet har til mål at udvikle, teste og udbrede en ny helhedsorienteret kvalitetsmodel for bynære grønne rekreative områder gennem et Nordisk samarbejde mellem forskere, forvaltere og repræsentanter for brugere og interesseorganisationer
  AcronymGSA
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201030/11/2012

  Collaborative partners

  • Friluftsrådet (Project partner)
  • Kommunale park- og naturforvaltere (Project partner)
  • University of Copenhagen (Project partner)

  Funding

  • Realdania
  • Friluftsrådet
  • Movium Partnerskab, Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.