Project Details

Description

En kvalitativ evaluering af aktiviteter i kommunen bestående af narrative fokusgruppeinterviews og deltagerobservationer vil med en fænomenologisk inspireret tilgang undersøge, hvilken betydning deltagelse i kulturvitaminer har for målgruppen mentale sundhed herunder identitet.

Forskningsspørgsmål:
Hvilke faktorer i kulturaktiviteterne, påvirker kursisternes mentale sundhed?

Hvilken betydning har det for borgernes mentale sundhed, at kursisterne er medskabende i de fleste aktiviteter?
Hvilke faktorer kan have kontraindikationer for borgernes mentale sundhed?
Hvordan beskriver de unge egen følelsesmæssige tilpasning og genetablering af identitetsfølelse og personligt velvære?

Short titleKulturvitaminer til Unge
StatusFinished
Effective start/end date01/10/202231/03/2024

Collaborative partners