Project Details

Description

Projektets formål er at give et forslag til en ny BBR-klassifikation af bygningers anvendelse. Der sigtes mod en bred opbakning fra relevante myndigheder til forslaget, så en fælles klassifikation fremover kan lette dataudveksling og kommunikation.
StatusFinished
Effective start/end date15/10/200830/06/2009

Funding

  • <ingen navn>