Ny strategi for bølgekraft gennem industrielt partnerskab

  • Kofoed, Jens Peter (Project Participant)
  • Krogh, Jan (Project Participant)
  • Nielsen, Kim (Project Participant)
  • Jensen, Niels Ejnar Hestrup (Project Participant)
  • Friis-Madsen, Erik (Project Participant)
  • Mikkelsen, Britta Vang (Project Participant)
  • Jensen, Andy (Project Participant)

Project Details

Description

Bølgeenergianlæg har potentiale til at kunne levere et væsentligt bidrag til fremtidens energiproduktion, og øjeblikket arbejdes der ihærdigt med udviklingen af mange forskellige typer anlæg rundt om i verden. Erfaringerne viser, at det er muligt at producere energi fra bølger, men hidtil har prisen for den producerede strøm slet ikke være konkurrencedygtig. Omkostningerne til forskning og udvikling er meget høje grundet de store anlæg og de barske forhold, anlæggene skal fungere under.Indtil for få år siden var langt hovedparten af aktiviteterne indenfor bølgekraft i Danmark på hobby-plan, og der var kun en lille håndfuld fuldtidsbeskæftigede, når der ses bort fra universiteter m.v. I dag er der mindst 8 virksomheder, der med hver deres koncept, og for private og/eller offentlige støttemidler, har en eller flere personer fuldtidsbeskæftiget med at udvikle hver deres bølgekraftanlæg. Alle firmaer arbejder, i større eller mindre skala, med afprøvning i rigtige havbølger, og typisk i samarbejde med universiteter og underleverandører til modeludvikling og afprøvning. Her støder de på helt andre udfordringer som f.eks. maskinernes overlevelse i søen, materialevalg, reduktion af omkostninger, fremskaffelse af kapital, udvikling af forretningsplaner osv.Umiddelbart er der stor forskel på de koncepter, der er under udvikling, og alle koncepter har også deres unikke detaljer og principper, hvortil eventuelle patenter er knyttet. Men herudover er de fleste komponenter og udfordringer sammenlignelige med andre anlægstyper, og er samtidig ofte ikke en del af bølgekraftvirksomhedernes kernekompetencer. Det vurderes således indenfor branchen, at der er et stort potentiale for at samarbejde om konkrete udviklingsprojekter, og på områder af fælles interesse udnytte de relativt beskedne private og offentlige F&U midler optimalt.Bølgekraftbranchen har derfor oprettet et partnerskab, der har til formål at initiere, styrke og udbygge samarbejdet, og udarbejde en overordnet fælles strategi for forskning og udvikling af bølgekraft. Fundamentet for partnerskabet bliver fremadrettet en kortlægning af snitflader mellem de forskellige udviklings-spor (koncepter) og igangværende projekter, for herigennem at identificerer og synliggøre partner-nes fælles interesser og teknologiske udfordringer. Kortlægningen bliver skelettet for en overordnet fælles F&U strategi, der igen munder ud i konkrete fælles F&U projekter, der samler de relevante partnere omkring specifikke komponenter/emner.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/201101/06/2012