Ny udsathed

  Project Details

  Description

  Mod tidssvarende forklaringer på den stigende udsathed blandt unge og indsatser der fremmer livsduelighed

  Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

  Det er grundigt påvist, at social arv er afgørende for unges uddannelsesniveau, livschancer og trivsel. Imidlertid antyder nyere undersøgelser, at udsatheden er ved at ændre udtryk, og at middelklasseunge i stigende grad også rammes. Nye former for udsathed kræver nye muligheder for positiv forandring, i form af indsatser, der fremmer livsdueligheden hos udsatte unge.

  De udsatte der stilles skarpt på er unge mellem 15 og 30 år, der er enten hjemløse, psykisk sårbare eller misbrugere og samtidigt står i en situation af ledighed og/eller gentagende frafald fra uddannelse. I projektet indgår dybdegående, kvalitative undersøgelser med fokus på, hvordan udsathed og livsduelighed udspiller i sig relation til 1. uddannelse/arbejde/ledighed, 2. familien og 3. ungdomsfællesskaber.

  Undersøgelsen inddrager også kvantitative data og et videnspanel med udsatte unge. Endelig er det et ønske at finde finansiering til at kunne indgå i en række samarbejder med kommuner, foreninger mv. med henblik på at sikre, at projektet udmøntes i vidensformer, som er relevante og brugbare for frontpersonale, uddannelser, foreninger osv., som danner rammen om det udsatte ungdomsliv.

  Projektet realisereres vha. en donation på 4,3 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/201801/06/2022