Nye metoder til måling og modellering af forureningsudbreddelse i jord / New methods to measure and predict fate of chemicals in soils

Project Details

Description

Projektet er et såkaldt International Joint Research projekt støttet af det japanske undervisningsministerium og omhandler udvikling af målemetoder og modelværktøjer til risikovurdering af miljøpåvirkende stoffer i jord. (Per Møldrup; Toshiko Komatsu, Hiroshima University, Japan; Takehiko Fukushima, Tokyo Institute of Technologi, Tsukuba, Japan; Dennis E. Rolston, University of California, Davis, USA)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2014