Nye Partnerskaber i Forskningsbaseret Undervisning

Project Details

Description

støttet af Dekanens Strategipulje: Forskningsbaseret undervisning og vejledning, 2017-18.

Layman's description

'Nye Partnerskaber' har to hoverformål: 1. At finde synergi mellem forskeres tematiske interesser, netværk og undervisning. 2. Styrke de studerende i at anvende akademisk viden til konkrete opgaver og projektarbejde udenfor universitetet
Short titleNye Partnerskaber
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201701/09/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.