Nye veje i arbejdet med fastholdelse, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg hf

Project Details

Description

Dette følgeforskningsprojekt undersøger fravær, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg HF. Vi tager udgangspunkt i kursisternes oplevelse af deres hverdag, læring og trivsel samt fokuserer mere specifikt på deres overvejelser omkring fravær og deres oplevelse af skolens fastholdelsestiltag.

Derudover vil vi undersøge, hvad kursisterne oplever som positive elementer ved undervisningshverdagen og hvad der mere specifikt giver kursisterne motivation for at møde op og deltage i uddannelsen. Hensigten med dette dobbelte blik er, at forskningsprojektet både har øje for kursisternes oplevelse af fravær og frafald, men samtidigt også belyse modparten til dette - de elementer, der medvirker til at de opbygger motivation for og deltagelse i uddannelse. Projektet skal dermed udgøre et vidensmæssigt grundlag for Frederiksberg HF's videre arbejde med fastholdelse af kursisterne i uddannelse.

Projektet anvender en bred kvalitativ og kvantitativ forskningsindsats med dels en kvantitativ kortlægning af trivsel, motivation og deres oplevelse af uddannelsen samt en kvalitativ analyse af motivation og aktiv deltagelse. Denne del af projektet undersøger kursisternes motivation for at indgå aktivt i undervisningen og hvordan de oplever sammenspillet med undervisere og Frederiksberg HF i den forbindelse. Der vil også være fokus på kursisternes evt. 'særlige behov' og hvordan de håndteres - set fra kursisternes perspektiv. I den kvalitative del vil der blive gennemført et fremtidsværksted, der skal åbne op for nye løsningsmuligheder via et konstruktivt samarbejde mellem lærerne på FHF og kursisterne.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201630/06/2018