Nyt grønlandsk bygningsreglement

Project Details

Description

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) i Grønland har bedt SBi om bistand ved udarbejdelsen af et forslag til et nyt grønlandsk bygningsreglement. Ved opdateringen skal der tages hensyn til de geografiske og klimatiske betingelser, hvilket både har betydning for bygningers indretning og for de bygningsfysiske forhold med hensyn til bygningskonstruktioners evne til at modstå naturlaste, herunder navnlig vind- og snelaste, fugtforhold mv., samt ved fastsættelse af energirammer.

På baggrund af SBis udkast til revideret tekst iværksætter IAAN en høring, hvorefter SBi bistår med håndtering af høringssvar og færdiggørelse af reglementsteksten. Høringen er gennemført, men videre action udestår.

Projektet er støttet af Grønlands Selvstyre.

Key findings

Udkast til nyt grønlandsk bygningsreglement
StatusActive
Effective start/end date01/04/201231/12/2023