Offentlige udgifter, serviceniveau og brugertilfredshed på ældreområdet / Public Expenditure, Service Provision and User Satisfaction in Danish Old Care Services

    Project Details

    Description

    Projektet fokuserer på hjemmehjælp og ældreservice, og fokuserer på styringsformer og styringsproblemer på kommuneniveau, hvor både ledelsen, det menige perso-nale og klienternes synsvinkel inddrages. Ph.d.-projekt, december 2001 - november 2004. Projektet er finansieret af RockwoolFonden. (Hans Ole Stoltenborg)
    StatusFinished
    Effective start/end date21/08/200621/08/2006