Offentlighedens intimitet - En analyse af offentlighedens forandring i senmoderniteten og konsekvenserne for hverdagslivets refleksive karakter

  • Harrits, Jens Folke (Project Participant)

Project Details

Description

Ph.d.-projekt under ph.d.-programmet 'Social integration og differentiering i hverdagsliv, arbejdsliv og uddannelse'. Projektet ønsker på et teoretisk niveau at problematisere, hvordan 'offentligheden' placerer sig i spændingsfeltet mellem socialitet og intimitet (J. Habermas). Empirisk er projektet struktureret omkring en undersøgelse af offentlighedens forandring i senmoderniteten, sådan som den kommer til udtryk i de sociale institutioner: familien, byen og medierne. Disse empiriske nedslag skal tjene til belysning af projektets overordnede problemstilling: Peger de strukturelle forandringer i senmoderniteten i retning af et 'intimitetsdemokrati' (A. Giddens) eller et 'intimitetstyranni' (R. Sennett)?
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200331/08/2006