Om at integrere musikalske og terapeutiske færdigheder i gruppemusikterapi

Project Details

Description

Projektet er at udforme en lærebog til brug i kurset Kliniske Gruppemusikterapifærdigheder, hvor de studerende på 5.-6. semester af musikterapiuddannelsen lærer at bruge musikalske teknikker terapeutisk. Bogen skal indeholde praktiske øvelser, klientbeskrivelser og tekster, som forbereder den studerende på 1) at spille klienter med forskellige diagnoser, 2) at kunne observere klienters musikalske adfærd som observatør af sessioner og 3) at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og afrapportere sessioner i gruppemusikterapi klienter med forskellige diagnoser. Desuden giver bogen oplæg til den første proces, de studerende gennemgår fra at være i klientrollen til at kunne påtage sig terapeutrollen.
AcronymKGMF
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201131/12/2013