Omfang og lokalisering af overflødiggjorte driftsbygninger fra landbruget, der kan omdannes til boliger

Project Details

Description

Under den nuværende planlov rummer overflødiggjorte landbrugsbygninger et betydeligt potentiale for etablering af håndværk og lettere industri. Med den kommende planlov lægges der op til at disse bygningsressourcer også kan anvendes til detailhandel og indretning af en ekstra bolig pr. ejendom. Der er tale om frigørelse af et meget stort antal indretningsmuligheder for nye boliger og der eksisterer ikke nogen fyldestgørende undersøgelser af hvor disse kan etableres. På denne baggrund kan følgende hovedspørgsmål formuleres: Hvor er disse overflødiggjorte landbrugsbygninger lokaliseret i de lokale, kommunale og regionale landskaber og hvor mange boliger kan forventes etableres under forskellige spatielle og temporale scenarier formuleret med udgangspunkt i kriterier som: Kystnærhed. Afstand til byer. Afstand til skov. Landskabets grad af kupering - estimat over udsigtspotentiale. (Esben Munk Sørensen, Jan K. Staunstrup)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013