Omsætning og transport af miljøfremmede organiske stoffer i jord/slam systemer / Biodegradation and transport of organic contaminants in soil/waste systems

Project Details

Description

Projektets overordnede mål er at opnå en dybere procesforståelse af nedbrydning og transport af miljøfremmede organiske stoffer i slam udbragt på landbrugsjord med henblik på en forbedret risikovurdering af stofferne og udvikling af relevante test-systemer til screening og klassificering af disse. (Kaj Henriksen, Per Møldrup, Peter Roslev; Torben Madsen, DHI; Lis W. de Jonge, Hubert de Jonge, Forskningscenter Foulum)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2011