Op&Op (Oplevelsesdesign og Oplevelsesøkonomi)

Project Details

Description

Forskningscenteret InDiMedia (Center for Interaktive Digitale Medier) på Aalborg Universitet har taget initiativ til etablering af et netværk omkring ”Oplevelsesøkonomi og Oplevelsesdesign” (Op&Op) for temabaserede virksomheder inden for oplevelsesindustrien, dvs. primært temaparker, oplevelsescentre og museer osv. Det særlige fokus for netværket er opbygning og operationalisering af viden omkring oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign, herunder især oplevelser understøttet af interaktive digitale teknologier.Med en bevilling fra ForskerKontakten har det været muligt at etablere et 2-årigt videns- og erfaringsnetværk, men også en platform for gensidig inspiration og udvikling af visioner for fremtidens kultur- og oplevelsestilbud i det jysk-fynske område. Midlerne vil primært gå til drift af det tværregionale netværk mellem virksomhederne og forskningscenteret InDiMedia.

Netværket gennemfører workshops, seminarer, minikurser, og diverse netværksaktiviteter. Netværket er en væsentlig spiller i udviklingen af oplevelsesøkonomien og arbejder for at hæve oplevelsesniveauet i attraktioner generelt.

StatusFinished
Effective start/end date01/09/200530/11/2007

Funding

  • forskerkontakten