Opbrud fra centrallyrikken

Project Details

Description

Projektets mål er at kortlægge en række afgørende opbrud fra den centrallyriske norm, der har været dominerende i dansk digtning fra romantikken og frem til slutningen af 1900-tallet. Der søges i projektet at skabe et diskussionsfelt i forhold til former og formsprog i den hybridlyrik, som i de sidste årtiers danske digtning har vundet indpas. I projektet undersøges de fire kategorier: genre, billesprog, rytme og udsigelse. Blandt de digtere, der står i centrum kan nævnes Klaus Høeck, Peter Laugesen, Peter Nielsen, Claus Carstensen, Per Aage Brandt, Niels Lyngsø, Nicolaj Stochholm, Mikkel Thykier, Camilla Christensen, Janus Kodal, Katrine Marie Guldager, Pia Juul, F.P. Jac, Simon Grotrian og Morten Søndergaard.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200530/06/2006