Evaluation of project on new information technology and electricity savings in households

Description

Projektet er et evalueringsprojekt, som gennem kvalitative interviews skal kortlægge forbrugernes oplevelse af påvirkningerne med SMS og e-mail sammenholdt med deres forståelse og holdning til elbesparelse generelt og deres generelle holdning til SMS og e-mail kommunikation i den forbindelse. Feedbackprojektets SE-del tager sit udgangspunkt i en kendt problemstilling i energisparepolitikken, nemlig hvordan realiseres de tekniske besparelsespotentialer, der findes i husholdningerne. Det nye i FEEDBACK- projektets SE-del er ikke ønsket om at reducere husholdningernes elforbrug ved information om udviklingen i elforbruget, men at påvirkningen sker ved hjælp af SMS og e-mail.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200831/03/2009

Funding

  • Dansk Energi net, ELFORSK