Evaluation of project on new information technology and electricity savings in households

Project Details

Description

Projektet er et evalueringsprojekt, som gennem kvalitative interviews skal kortlægge forbrugernes oplevelse af påvirkningerne med SMS og e-mail sammenholdt med deres forståelse og holdning til elbesparelse generelt og deres generelle holdning til SMS og e-mail kommunikation i den forbindelse. Feedbackprojektets SE-del tager sit udgangspunkt i en kendt problemstilling i energisparepolitikken, nemlig hvordan realiseres de tekniske besparelsespotentialer, der findes i husholdningerne. Det nye i FEEDBACK- projektets SE-del er ikke ønsket om at reducere husholdningernes elforbrug ved information om udviklingen i elforbruget, men at påvirkningen sker ved hjælp af SMS og e-mail.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200831/03/2009

Funding

  • Dansk Energi net, ELFORSK