Experience profile for the holiday destination Moen

    Project Details

    Description

    Baserende sig på den sociokulturelle bæredygtighedstankegang tager projektet sit udgangspunkt i lokalbefolkningen, lokale institutioner og turismeerhverv på de to øer, som skal være med til at danne nye grænseoverskridende strukturer og netværk. I disse netværk udvikles nye lokale aktiviteter, oplevelsesmuligheder, produkter om historier og myter, som er overlevet i den lokale tradition og/ eller er et resultat af befolkningens nutidige kultur- og fritidsoplevelser. Der skabes oplevelser og produkter af lokal identitet, som kan deles af ? og dermed skabe samvær mellem - fastboende på Møn og Fehmern og som også kommer øernes turister og en bæredygtig turismeudvikling tilgode. Disse produkter vil ? både på Møn og på Fehmern og tværgående - give fællesoplevelser, reelt samvær og øget mellemfolkelig forståelse. Projektet bruger fælles kultur- oplevelser, rejser og turisme til af fremme mellemfolkelig forståelse og fremme af europæisk bevidsthed. Især lokal historie, kunst og regional madkultur er meget velegnet til at knytte regionen tætter sammen. De nye produkter styrker turismens indsatsområder og kan samtidig anvendes i hele InterReg regionen. Dermed får projektet sin betydning udover Møn og Fehmerns grænser."
    StatusFinished
    Effective start/end date04/12/200301/10/2005