Ordspor og tidsrum. Dialogiske læsninger i dansk prosa omkring 2000

Project Details

Description

Projektet er under udformning som en bog, der  vil omfatte en længere introduktion til tendenser i moderne prosa med særligt henblik på genrer, stemmer, intertekstualitet, metafiktion og tid-rum-gestaltning. Introduktionen vil blive nyskrevet til denne bog, men kan basere sig på et betydeligt antal publicerede artikler og afholdte oplæg . Bogens hoveddel vil bestå af et antal analyser med hovedvægt på dansk/nordisk litteratur, men med udblik på vigtige internationale inspirationskilder. Der vil være mindst 12 analyser, hvoraf ca. 2/3 vil være baseret på publicerede analyser og resten foreligger i en første, mere eller mindre gennemarbejdet manuskriptform. Mindst 12 artikler med tilknytning til projektet er i de seneste år blevet publiceret.
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …