Organisationskultur og arbejdsmiljø i en voksen/handicaporganisation

  • Christensen, Allan (Project Participant)
  • Nielsen, Kjeld (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet med projektet har været at udvikle en metode til gennemførelse af kombinerede analyser af kultur og arbejdsmiljø i organisationer. Metoden er afprøvet i en interviewundersøgelse blandt forskellige personalegrupper på en voksen/handicapinstitution. Den udviklede metode er kvalitativ, udforskende og problemidentificerende inden for interviewpersonernes sociale kontekst. Projektet har i sit teoretiske udgangspunkt fundet inspiration fra udviklede og opdelte vidensdiscipliner inden for samfundsvidenskaberne, dvs. organisationskultur- og arbejdsmiljøforskning. Ud fra dette grundlag har projektet videreudviklet en analysemetode på social integration i arbejdslivet under forandring. Den udviklede metode kan bruges til at identificere graden af social integration af forskellige grupper og ansatte på den enkelte arbejdsplads under forandring. Social integration belyses gennem følgende variable: Deltagelse, social støtte, kultur, personalepolitik. Den udviklede metode kan anvendes til udvikling af personalearbejdet, specielt den del der omfattes af arbejdsmiljø og kultur i den enkelte organisation. Undersøgelsen er afsluttet og resultaterne er formidlet i en rapport i LEO-serien samt i en artikel.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/199901/07/2002