Osmotisk energi fra geotermiske kilder

Project Details

Description

Projektets formål er at demonstrere rentabiliteten af saltkraft-teknologi (pressure retarded osmosis eller PRO) integreret med geotermiske anlæg i Danmark, således at geotermianlæggene kan blive producenter af elektricitet såvel som varme. Med dette projekt ønsker projektpartnerne at demonstrere det meget store energipotentiale, som PRO-teknologien indeholder, når der blandes vand med store forskelle i saltindhold, og på samme tid holde anlægsudgifter til et minimum ved brug af standard komponenter. Op til projektet har projektpartnerne Applied Biomimetic og Aalborg Universitet i fællesskab undersøgt processen både teoretisk og i laboratorieskala, og resultaterne herfra har været så lovende, at det vurderes, at processen bør undersøges i større skala. Både Sønderborg Fjernvarme’s samt HOFOR/HGS’s (Amager) geotermiske anlæg er inddraget i projektet, og der vil begge steder blive opstillet pilot anlæg. Disse skal i første omgang bruges til at verificere saltkraftprocessen og sidenhen til at optimere og undersøge processen i større detalje med fokus på maximering af energiudbyttet. Det forventes at projektet vil demonstrere, at integrerede geotermiske rentabelt kan producere vedvarende saltkraft-strøm, samt at driften af anlæggene kan gøres mindre risikofyldt, da vandet efter saltkraftprocessen vil være mindre korrosivt og have mindre risiko for at fremkalde udfældninger i boringerne.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201530/06/2017