Outside Citizenship: The Making and Integration of Denizens

Project Details

Layman's description

I de sidste årtier er der indført en række betingelser for opnåelse af permanent ophold og statsborgerskab. I Danmark er disse integrationskrav – om arbejdsmarkedsdeltagelse, sprogkundskaber, viden om samfundet, og ren straffeattest – de skrappeste i Europa. Bag kravene ligger en politisk antagelse om, at indvandrere skal gøre sig umage for at få lov at blive statsborgere, ja undertiden at høje krav ansporer integration. Vi ved, at en stigende andel af befolkningen er fastboende ikke-statsborgere, og at de derved for eksempel ikke kan stemme ved folketingsvalg. Dog ved vi for lidt om hvordan de integrationskravene påvirker antallet af fastboende ikke-statsborgere eller hvilke grupper, der har vanskeligst ved at klare kravene. Vi ved slet ikke, hvordan kravene påvirker indvandreres ønske om fuldt medlemskab af samfundet. Motivation spiller nok sammen med de konkrete fordele ved statsborgerskab, men den kan også tænkes negativt påvirket af, at kravene er meget vanskelige eller opleves som uretfærdige. Endelig ved vi ikke, hvordan kravene påvirker indvandreres integration – på arbejdsmarkedet, politisk eller socialt. Måske får meget vanskelige eller helt umulige krav nogle til at give op? Projektet undersøger disse spørgsmål ved hjælp af registerdata, spørgeskemaundersøgelser og dybdegående interviews med fastboende ikke-statsborgere – blandt både velintegrerede indvandrer, der opfylder kravene, og indvandrere for hvilke kravene virker uoverstigelige.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202030/06/2024

Funding

  • Independent Research Fund Denmark | Social Sciences: DKK6,137,000.00

Fingerprint Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  • Prizes

    Årets originale idé 2019

    Per Mouritsen (Recipient) & Jensen, Kristian Kriegbaum (Recipient), 2019

    Prize: Research, education and innovation prizes