Overløb fra fælleskloak - Hvordan måles det - og Hvorfor?

 • Bassø, Lene (Project Participant)
 • Rasmussen, Michael R. (Project Participant)
 • Nielsen, Jesper Ellerbæk (Project Participant)
 • Thorndahl, Søren Liedtke (Project Participant)
 • Mikkelsen, Peter Steen (Project Participant)
 • Sharma, Anitha K. (Project Participant)
 • Rungø, Morten (Project Participant)
 • Grum, Morten (Project Participant)
 • Gadegaard, Theis (Project Participant)
 • Ahm, Malte Kristian Skovby (Project Participant)

Project Details

Description

I projektet gennemføres en række sammenhængende målinger af regn, flow/stofkoncentrationer i afløbssystemer, og overløbsmængder og stofkoncentrationer i overløbsvand, hvor spænd i overløb som first flush/størst fortynding (~ rent regnvand) dokumenteres. Der laves on-line målinger af stof, og der opsættes samtidigt 2-3 niveaumålere i og opstrøms for hvert overløbsbygværk, ligesom der vil være regnmåling (punktmåling og radarmåling). Endvidere udtages prøver til laboratorieanalyse af en række vandkvalitetsparametre samt udvalgte prioriterede kemiske stoffer og mikrobielle parametre. For at skabe et bedre grundlag for modellering og prioritering udføres målingerne i systemet løbende - også selvom der ikke forekommer overløb. Der testes forskellige fabrikater af måleudstyr, herunder online måleudstyr til stofgrupper, målingerne kvalitetssikres, og der udføres en indledende bearbejdning for at afklare potentialet i at udvikle software sensorer, som kan beregne flow/volumen og relevante kvalitetsparametre af overløbsvand på baggrund af indirekte kontinuerte målinger i afløbssystemet og simple stokastiske modeller, der opdateres af målingerne i realtid. Software sensor er modelbaseret beregning af ukendte parametre på basis af andre kendte parametre. Århus Vand har et bassin på Århus Havn på 3.300 m3, hvor der er etableret et til projektet velindrettet overløbsbygværk, og der er mulighed for at spærre af og skabe overløb til bassin.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201301/12/2014

Collaborative partners

 • DHI Water - Environment - Health (Project partner)
 • Krüger A/S (Project partner)
 • Aarhus Vand A/S (Project partner)
 • Technical University of Denmark (Project partner)