Overvågning i VVM – Naturbeskyttelse og infrastrukturprojekter i Danmark

Description

Dette projekt har til formål at øge potentialet af miljøvurdering (VVM) til at forbedre beskyttelsen af den danske natur, når der placeres store infrastrukturanlæg i det åbne land. Dette formål nås gennem indsamling af viden om og erfaring med naturbeskyttelsestiltag og deres konsekvenser i forbindelse med de miljøvurderinger, der udarbejdes. Den indsamlede viden bruges til at diskutere muligheder for hvordan afbødning og overvågning fremadrettet kan danne grundlag for forbedret naturforvaltning i forbindelse med de store infrastrukturanlæg.
StatusFinished
Effective start/end date15/01/201415/01/2015