På Sporet af Hverdagslivets Landsbyrum: kortlægning og analyse af fælles rum på landet

Project Details

Description

Projektet koncentrerer sig om fysiske miljøer i mindre landsbyer, hverdagslivets landsbyrum, ved at kortlægge de fysiske mellemrum i landsbyerne samt det hverdagsliv, der kan observeres på disse steder. Projektet tager udgangspunkt i, at strategisk planlægning for landsbyerne er blevet en kommunal kerneopgave, og at det derfor vil være nødvendigt for kommunerne at kortlægge, vurdere og klassificere kommunens landsbyer med afsæt i de lokale forhold. De overordnede spørgsmål, der guider projektet er: Hvilke er de fælles rum, der udgør en værdifuld arena for hverdagslivet i landsbyerne? Hvordan kan vi bedre forstå de fysisk-rumlige kvaliteter og egenskaber ved disse rum? Og i forlængelse heraf, hvilke egenskaber, kvaliteter og udfordringer for landsbyrummene er på sigt væsentlige at holde sig for øje i den strategiske planlægning og i stedsbaserede indsatser og projekter?
Faglig følgegruppe på projektet: Gitte Marling, cand.arch., PhD, fhv. professor i Urban Design, Aalborg Universitet, og Jens Christian Pasgaard, lektor, Cand.arch., PhD, Arkitektskolen Aarhus.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202131/08/2022