Reliability-based analysis for reduction of cost of energy for off-shore wind turbines

Project Details

Description

Visionen er at øget forskning og viden om usikkerheder og pålidelighed af vindmøller vil medføre mindre konservative designs og derfor mere kost-effektiv vindenergi.

Følgelig er omhyggelig fastsættelse af usikkerheder for de væsentligste vindmøllekomponenter essentielt, og bedre viden om og reduktion af usikkerheder muliggør mindskning af omkostninger og/eller større pålidelighed. Begge effekter er afgørende for at især offshore vindmøller kan blive konkurrencedygtige sammenlignet med andre energikilder. I dette projekt er tre områder udvalgt: fundering af vindmøller, vindmøllevinger samt drift og vedligehold. Disse tre områder bidrager signifikant til vindmøllers levetidsomkostninger.

Det specifikke formål med projektet er således at etablere et fælles statistisk grundlag for disse tre områder. Dette indebærer identifikation og udvikling af statistiske modeller for de væsentligste usikkerheder og defekter relateret til styrke og stivhedsparametre (statistiske usikkerheder og fysisk uomgængelig variationer) og for beregningsmodeller (model usikkerheder). Bayesianske statistiske metoder benyttes som fælles grundlag til modellering af den rumlige usikkerhed knyttet til styrke parametrene og defekter i jord og vindmøllevinger, og endelig også til rationel planlægning af drift og vedligehold.

StatusFinished
Effective start/end date01/08/200931/12/2013

Funding

  • Styrelsen for Forskning og Innovation

Keywords

  • offshore wind energy
  • reliability
  • blades
  • foundation
  • operation and maintenance