Pædagoger i tværfagligt samarbejde om bekymringsbørn

Project Details

Description

Dette projekt undersøger interaktioner mellem forskellige faggrupper i tværfaglig håndtering af problemstillinger identificeret i den pædagogiske praksis. Projektet følger problemers behandling på tværfaglige møder, forsøg på praksisimplementering af anbefalinger samt evt. levering og modtagelse af feedback fra den pædagogiske praksis på opfølgende møder. I tillæg hertil analyseres diverse relaterede dokumenter (handleplaner og indstillinger mv.), med henblik på at afdække hvordan de forskellige involverede fagligheder får indflydelse på de beskrivelser, der arkiveres og bevæger sig videre systemet.
Projektet vil således, med udgangspunkt i psykologiske og kommunikationsfaglige teoridannelser, observere og analysere i hvilken grad og hvordan interventioner ift bekymringsbørn påvirkes af forskellige faglige inputs, samt afdække hvordan udnyttelsen af de forskellige inputs, og dermed det tværfaglige samarbejde, kan optimeres.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201916/08/2022