Pædagogers holdninger, faglighed og profession

Project Details

Description

I projektet undersøges, hvordan pædagoger opfatter børns situation og evt. problemer samt deres forslag til pædagogisk indsats over for problemerne. Projektet er designet som en vignet- og spørgeskemaundersøgelse til ca 500 pædagoger i ca. 8 kommuner i Danmark. I en vignetundersøgelse præsenteres respondenterne for cases, og i tilslutning til hver enkelt case stilles en række spørgsmål, der skal afdække pædagogernes holdninger til konkrete situationer på arbejdspladsen, der er nøje beskrevet i casen. Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse pædagogernes baggrund og praksis. Projektet sigter mod at beskrive og analysere såvel fælles faglighed i form af ensartethed i faglige holdninger som faglig uenighed. Det er målet at tydeliggøre, at pædagogprofessionens faglighed består i både fælles faglighed og kompetence til at håndtere faglig uenighed.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200801/09/2010

Funding

  • <ingen navn>