Papal Communication and Authority in the Central Middle Ages

 • Fonnesberg-Schmidt, Iben (Project Participant)
 • Christensen, Emil Lauge (Project Participant)
 • Kynan-Wilson, William (Project Participant)
 • Althoff, Gerd (Project Participant)
 • Berend, Nora (Project Participant)
 • Donkin, Lucy (Project Participant)
 • Esmark, Kim (Project Participant)
 • Johrendt, Jochen (Project Participant)
 • Kienzle, Beverley Mayne (Project Participant)
 • Kinney, Dale (Project Participant)
 • Maier, Christoph (Project Participant)
 • Miller, Maureen C. (Project Participant)
 • Rollo-Koster, Joëlle (Project Participant)
 • Zutshi, Patrick (Project Participant)
 • d'Avray, David (Project Participant)

Project Details

Description

I højmiddelalderen var pavehoffet en helt central institution i det kristne Europa. Pavemagten blev brugt af både gejstlige og verdslige ledere som dommer, mægler og støtte i en lang række religiøse, politiske og juridiske sager, og den spillede derfor en afgørende rolle i udformningen af den verden og de normer og værdier, som indbyggerne i det højmiddelalderlige Vesteuropa levede i og efter. Pavehoffet kommunikerede med en række grupper i og uden for det kristne Vesteuropa. Projektet ‘Papal Communication and Authority in the Central Middle Ages’ undersøger med inddragelse af idéer og metoder fra historie, historisk antropologi og kunsthistorie de forskellige kanaler og medier, som pavehoffet brugte i sin kommunikation ca. 1100-1250, og analyserer, hvordan kommunikationen blev modtaget lokalt. Projektet fokuserer især på, hvad denne kommunikation og dens modtagelse kan fortælle om, hvordan pavemagten iscenesatte sig selv og sin autoritet, og om, hvilken betydning og magt man lokalt tillagde pavemagten.
Projektet analyserer bla. de ritualer, der udspillede sig på kirkemøder og lokalt omkring modtagelse af pavelige breve og legater; det undersøger også de gaver, der blev udvekslet mellem kurien og lokale ledere, og analyserer den symbolske betydning og de relationelle konsekvenser af den udveksling. Det inddrager endvidere pavelige prædikener og breve samt de historiske beretninger, som med fokus på visuel og materiel kultur formidlede viden om pavehoffet til omverdenen.
Dette fire-årige projekt er finansieret af en YDUN-bevilling fra FKK.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/12/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.