Patienternes sundheds-it redskab – en udforskning af mulighederne. En Web 2.0 applikation for mænd med prostata cancer.

Project Details

Description

Projektets afsæt er et sygehusvæsen kendetegnet ved kortvarige kontakter mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Litteraturstudier afspejler at det væsentlige for patienterne ikke er tiden med sundhedsprofessionelle, men i stedet tilgængeligheden til de sundhedsprofessionelle igennem hele patientforløbet og en mulighed for at udveksle information, spørgsmål og svar, dvs. en udvekslingsmulighed, en dialog, der er nødvendig for individualiseret information.
Som en del af projektet blev gennemført et klinisk interventionsstudie med udvikling, implementering og evaluering af et online informations- og kommunikationsredskab: Online patientbog©. Ved et bottom-up design blev patientbrugere og sundhedsprofessionelbrugere inddraget, vha. interviews og workshops, i udvikling af Online patientbog©, hvorefter redskabet blev implementeret i klinisk praksis på Aalborg Sygehus september 2009. Ved at kunne tilbyde mænd med prostatacancer adgang til en personlig Online patientbog© får sundhedsprofessionelle i klinisk praksis et konkret arbejdsredskab i kontakten til patienterne.
En kvalitativ evaluering afspejler at et Internetbaseret informations- og kommunikationsredskab gør det muligt at være den aktive patient, fordi redskabet bidrager til tryghed, frihed, indsigt og overblik. Patienterne oplever det som nemt og fordelagtigt at få kontakt med sundhedsprofessionelle via det fleksible Web 2.0 miljø. Patienterne oplever og benytter sundheds-it systemet som deres redskab til at indgå som aktive dialogpartnere. Redskabet understøtter deres frihed, idet de kan benytte det når de har behov og tid.
Et primært fokus på patienterne, i design af nye sundheds-it redskaber, synes således at give mulighed for at udvikle sundheds-it redskaber, der imødekommer patienternes behov for tilgængelighed og udvekslingsmulighed mellem den enkelte patient og sundhedsprofessionelle, hvorved redskabet understøtter patienternes mulighed for at fortsætte deres normale liv og hverdag.
Online patientbog© er fortsat i drift på Aalborg Sygehus.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200823/08/2011