Description

Projektet går ud på at udskifte den forelæsningsbaserede undervisning, ved konsekvent at adskille to læringsmåder, 1) fast teoretisk læring og 2) brugen af den teoretiske læring i en problembaseret kontekst. Det giver den studerende et stærkere afsæt for at arbejde med abstrakt problemløsning i projektbaseret læring. Den faste teoretiske læring undervises igennem online medier, hvorved der frigivea tid til mere dialogbaserede forelæsninger der gør den studerende til en aktiv deltager i forelæsningen.
IKT redskaberne skal indgå som en simpel læringsplatform, bestående af små læringsobjekter (Reusable Learning Objects), der sammensættes efter behov for at danne et undervisningsmodul
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201701/11/2018