Project Details

Description

Formålet med pilotprojektet har været at udforske digitale muligheder for at udvikle blokke af tematisk indhold til anvendelse på tværs af masteruddannelser. I modsætning til en traditionel micro-credential-struktur har formålet her været at udvikle materiale til anvendelse i eksisterende moduler.

Succeskriteriet for projektet var udviklingen af en fuldt digital tematisk blok til anvendelse i New Venture Creation-programmet med fokus på ’Sustainability’ for iværksættere.

Key findings

Udviklingen af den tematiske blok har skabt erfaring med, hvorledes der etableres digitale forløb som en del af et eksisterende modul. Dette har givet anledning til overvejelser af, hvorledes sådanne forløb integreres i undervisningen herunder hvilken kobling, der skabes i det fysiske læringsrum og hvordan de studerende forventes at interagere med materialet både individuelt og i grupper.

Erfaringen har vist, at den tematiske blok skaber et afsæt for studerende, som ønsker at dykke ned i en praktisk problemstilling og understøtter dermed problembaseret læring ved at give de studerende et fundament for yderligere udforskning.
Formatet understøtter tværfaglig problembaseret læring, da de studerende har mulighed for at interagere med forskelle dele af den tematiske blok alt efter deres specialiseringsønske. Dette dog med forbeholdet, at der i dette format i højere grad er tale om deklarativ viden fremfor dybdelæring. Dermed skabes et øget behov for at overveje, hvorledes de studerendes udvikling mod funktionel viden understøttes.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/202231/12/2022

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 4 - Quality Education