PDA på danske sygehusafdelinger

Project Details

Description

Anvendelsen af PDA'er til medicinsk og klinisk arbejde i Danmark er i hastig fremgang. Flere sygehuse uddeler PDA'er til læger og afdelinger udarbejder bl.a. elektroniske instrukser. Webbaseret medicinhåndbog og diverse andre opslagsværker er tilgængelige for PDA'er.

Projektet søger at kortlægge anvendelsen af PDA på danske sygehusafdelinger ved bl.a. at undersøge anvendt hardware og software samt lokaltudviklede applikationer og instrukser.

 

StatusFinished
Effective start/end date01/12/200631/05/2007

Funding

  • <ingen navn>