Performativitet i Bent Lorentzens musikdramatik og kammermusik

Project Details

Description

FKK-støttet undersøgelse af performative aspekter i udvalgte musikdramatiske og kammermusikværker af Bent Lorentzen. det "performative" handler om at se på den rolle, samarbejdet med musikerne og indtænkningen af publikums oplevelse spiller for værkernes tilblivelse og endelige form.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201030/12/2011

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.