Ph.d.-projekt: Change and Anchoring of Innovative and Motivating It-Supported and Digital Video Mediated learning

 • Weitze, Charlotte Lærke (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Formålet med stipendiet er at foretage et praksisnært studie af, hvordan og med hvilke midler innovation og kompetenceudvikling kan forandre og forankre VUC Storstrøms it-støttede og digitalt videomedierede undervisning, hvor der er fokus på de lærendes motivation. Udgangspunktet er, at innovativ implementering af it sker i et samspil mellem undervisningens aktører. Projektet vil derfor skulle foregå i et tæt samarbejde med VUC (kursisterne, underviserne og administrationen) og med de forskere, der allerede nu samarbejder med VUC. Ph.d.-projektet indgår således i et af ILD-labs eksisterende forskningsområder og vil indgå i flere projekter (nationale og internationale) på VUC som del af empirigrundlaget. Formålet er at udvikle teori og at danne retningslinjer for, hvordan aktørerne kan skabe innovativ praksis i den fortsatte udvikling af it i undervisningssammenhænge, primært inden for digitalt medierede undervisningsformer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/201302/03/2016

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • CHITALY 2015

   Charlotte Lærke Weitze (Participant)

   28 Sep 2015

   Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars

   File