Ph.d.-projekt: Fra ny viden til ny praksis – en analyse af implementering af inklusion i praksis.

  Project Details

  Description

  Projektet har til hensigt at frembringe viden og specifikke anbefalinger til kvalificeringen af implementeringen af forskningsbaseret viden i den danske folkeskole. Særligt fokuseres der på:

  (a) at dokumentere skoleledelsens rolle i implementeringen af ny viden – og dermed tydeliggøre skolelederens rolle som forandringsleder,

  (b) at analysere lærerens rolle og pege på åbninger for integrationen af ny viden i dennes praksis, og her ud fra komme med specifikke anbefalinger til arbejdet med ’inklusion’ i praksis,

  (c) og at udarbejde anbefalinger for forbedringer af implementeringsprocesser i det kommunale, og i det danske uddannelsessystem.

  For at opnå ovenstående hensigter vil projektet systematisere, beskrive og analysere de erfaringer, der gøres i aktionsforskningsprojektet i Hjørring Kommune.  Metode  Projektet vil metodisk operere som et aktionsforskningsprojekt i Hjørring Kommune, hvor ny viden kontinuerligt opsamles og refleksivt danner nyt grundlag for handling når case omhandlende inklusion implementeres på kommunens institutioner. Projektet vil anvende mixed methods, en metodetriangulering og baserer sig på data og viden, der er frembragt gennem aktionsforskningsmæssige indsamlet data, samt data og viden der er frembragt via dokumentstudier og semi-strukturede interviews Den indsamlede data vil blive komparativt analyseret i forhold til LP-modellens store mængde data på skoleområdet.  Hovedvejleder: professor Lars Qvortrup

  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201231/12/2014