Ph.d.-projekt: Ikt-didaktiske grundlagsproblemer i grundskolen

 • Linderoth, Henning (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Folkeskolerne har fået flere computere i de senere år, men det har ikke ændret stort ved skolernes didaktiske praksis. Hvorfor er IT-didaktikken næsten uændret? Projektet vil belyse dette ved bl.a. at undersøge hvilket syn elever, lærere og forældre har på selve computeren som fænomen samt om der blandt lærere i grundskolen er en ideologi (et dannelsessyn), der bygger på forventninger om en positiv forandring gennem intersubjektivitet. Et sådant dannelsessyn kan fx mindske accepten af fejlresultater, der ofte sker ved fx praktisk eksperimentel læring og herunder IT. Teoretisk og metodisk bygger projektet bl.a. på Husserls fænomenologi. Empirisk omfatter projektet en kulturundersøgelse af to skoler. Ph.d.-projekt. (Henning Linderoth)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …