Ph.d.-projekt: Innovationspotentialet ved nye medarbejderes tiltrædelse i organisationer

    Description

    Ph.d.-projektet har som målsætning at udarbejde principper for organisatoriske entry-processer (ex. introduktionsprogrammer), der dels imødekommer behovet for nye medarbejderes socialisering ind i organisationen og samtidig arbejder målrette med at udnytte innovationspotentialet i udvekslingen mellem nytiltrådte og erfarne organisationsmedlemmer.

    Gennem skildringen af organisatoriske entry-processer som tovejsrettede socialiserings- og innovationsprocesser er det tanken, at opstille principper for entry-processer, der kan vejlede interne HR-afdelinger, rekrutterings- og træningsansvarlige samt eksternt associerede samarbejdsparter i tilrettelæggelsen af fremtidige entry-processer.
    StatusFinished
    Effective start/end date15/04/201014/04/2014